Nieuws


Landelijke campagne gestart 10-6-2014

Er wordt veel gezegd en geschreven over windenergie. Maar wat is nu waar? De feiten over windenergie aan de hand van 10 vragen: www.windvoorjou.nl
In het SER-Energieakkoord is afgesproken dat er 6000 MW windenergie op land moet zijn gerealiseerd in 2020. Er staat nu ongeveer 2500 MW windvermogen. Er moet dus 3500 MW windvermogen bij komen. Dit zijn bijna 1200 windmolens van 3 MW. Als we kiezen voor grotere molens, zijn er minder molens nodig. Een deel van de kleinere molens die er al staan, zullen de komende jaren verdwijnen.