Excursies


Het windpark ligt langs de fietsknooppuntenroute, tussen nr. 19 en 23.
Langs dit fietspad, vlak bij molen 4, is een vrij toegankelijke picknickplaats ingericht met een informatiepaneel over windenergie en windpark Neer. Ook vindt u hier een elektronische display met de actuele energieopbrengst en de totale energieproductie die is gerealiseerd.

Persoonlijke uitleg bij het windpark is ook mogelijk. Toegelicht wordt dan onder meer:
* Hoe is het idee ontstaan voor het windmolenpark
* De oprichting en bouw van het project
* Stroomopbrengst
* Bezichtiging binnen in de turbine (onderin de mast)

Ook ontvangst met koffie/thee eventueel met vlaai en film is op aanvraag mogelijk.
Meer info via het contactformulier.

Suggestie voor een fiets/wandelroute: Artikel Reiskrant
Fiets/wandelkaart: Fiets/wandelkaart