Windenergie


Windturbine
De windturbine in Windpark Neer betreft het type E82 van de Duitse turbinefabrikant Enercon (www.enercon.de):
Elke turbine heeft een elektrisch vermogen van 2.300 kW, in totaal omvat het hele windpark dus 9.200 kW (kiloWatt);
De turbines staan op een mast van 98 meter (materiaal deels van beton, deels van staal);
De rotordiameter (draaicirkel van de wieken) is 82 meter (materiaal epoxy hars);
De turbine is een zogeheten directdrive type dat betekent dat er geen tandwielkast in de turbine aanwezig is. Direct aan de rotorbladen (wieken) is een ringgenerator bevestigd, die op dezelfde lage snelheid draait als de wieken.

Van wind naar elektriciteit
Hoe snel de wieken draaien hangt af van de windkracht. De snelheid ligt tussen 6 en 18 omwentelingen per minuut. Elke blad kan verdraaid worden. De bladhoek van elke wiek wordt geregeld door een microprocessor gestuurd systeem en is afhankelijk van de wind.
De generator zit vast aan de bladen en wekt direct boven in de turbine elektriciteit op. Dit gaat vervolgens naar een 10 kV-transformator onder in de toren.
De opgewekte stroom van alle turbines komt samen achter de gevel van het schakelstation. Hier vandaan gaat de stroom via het nabijgelegen 150 kV-station in Egchel (circa 4 km afstand van windpark Neer) naar het openbare elektriciteitsnet.

De molens draaien ook voor jou
Er wordt veel gezegd en geschreven over windenergie. Maar wat is nou waar? Bekijk eens de feiten over windenergie:
- Milieucentraal-Windenergie
- Alles over de ontwikkeling van een windenergieproject en de impact op de omgeving

Waarom staat er soms een molen stil?
Regelmatig bereikt ons de vraag waarom er een molen stilstaat. Dit kan diverse redenen hebben.
1. Allereerst staan molens stil als het niet voldoende waait. Dit doet zich voor als het minder dan 2 a 3 meter per seconde waait. Dit komt ongeveer 5 % van het gehele jaar voor.
2. De tweede reden is dat de molen soms "terug moet draaien". Dit doet zich voor als de gondel (generator, rotor en wieken) driemaal volledig om zijn as is gedraaid en de kabels die aangesloten zijn op de generator als het ware "opgedraaid" zijn. De molen stopt dan automatisch en de gondel draait dan automatisch terug. Dit duurt circa een half uur.
3. Soms staat een molens stil als de maximumgrens voor slagschaduw bij een woning is bereikt. Slagschaduw is de schaduw van de wieken die lijkt op een flits. In het voor- en het najaar kan deze tot ongeveer 1000 meter ver dragen als de zon schijnt. Een sensor bij elke turbine meet de zonneschijn. In het besturingssysteem van de molen is verder precies bekend wanneer de schaduw bij een bepaalde woning optreedt. Is de wettelijke grens bereikt dan stopt de turbine automatisch wanneer de slagschaduw op de woning kan ontstaan. Als na 20 minuten de slagschaduw de woning "voorbij is, de zon draait immers verder, dan start de molen weer automatisch op.
4. Tenslotte wordt ook 4x per jaar regulier onderhoud gepleegd aan elke turbine. Dit neemt gewoonlijk een halve tot hele werkdag in beslag. Door een storing kan er ook tijdelijke stilstand zijn. Een serviceteam verhelpt dit dan weer zo snel mogelijk.

Twee maal zo veel wind geeft acht maal meer elektriciteit
Door het jaar heen fluctueert de windkracht sterk. Wel kan dagelijks een betrouwbare windverwachting gemaakt worden. Hiermee is goed in te schatten hoeveel stroom de molens op een dag gaan produceren.
Op 98 meter hoogte waait de wind aanzienlijk harder dan net boven het maaiveld. Er geldt:
twee maal zo veel wind geeft acht maal meer elektriciteit!

* Windkracht 2 (zwakke wind, 2-3 m/s): turbines gaan draaien en beginnen met het opwekken van elektriciteit
* Windkracht 3 - 6 (3-13 m/s): turbine wekt een steeds groter elektrisch vermogen op.
* Windkracht 6 (krachtige wind, 13 m/s): turbine produceert het maximale vermogen (2.300 kW)
* Windkracht 6 - 10: het elektrisch vermogen blijft constant 2.300 kW
* Windkracht 11 (zeer zware storm, meer dan 28 m/s): turbine wordt automatisch stilgezet

Binnen 6 maanden hebben deze windturbines alle energie geproduceerd die nodig was en is voor de bouw, het plaatsen, het aansluiten, jaarlijks onderhouden en het uiteindelijk ontmantelen van de molens.
De turbines hebben een minimale levensduur van 20 jaar.

Links
- Energie Samen, duurzame energie voor iedereen

- NWEA, belangbehartiger voor windenergie in NL
- Uitleg begrippen windenergie