Dansen door de lucht


Frits Criens, ‘stadsdichter’ van de gemeente Leudal, heeft een aantal gedichten geschreven over de vele molens die de gemeente rijk is. De sonnetten verbinden sfeervol het heden met het verleden, zeker met onderstaand gedicht.

Windpark Neer

Ze dansen door de lucht en malen niet
Vier stalen vogels boven Leudal-Noord
Ten hemel rijzend, frank en ongehoord
Wat menig hart al feller kloppen liet

In hen sloot Toen en Nu een fraai akkoord
Dat kansen aan vernieuwend denken biedt
Een schone toekomst ligt in het verschiet
Waarin respect voor moeder Aarde gloort

Een oud principe in een hightechmolen
Als antwoord vóór de schaarste echt begint
Vervangt bescheiden olie, gas en kolen

Het resultaat is nu al troetelkind
Nu duurzaamheid ten strengste is bevolen
Het schenkt ons groene energie uit wind


Deze sonnet is ook te vinden op een plaquette, die in juni 2013 werd geplaatst op de kruising van de weg Doorbrand met het Afwateringskanaal. Dit is precies tussen de molens en vormt een deel van de toeristisch-recreatieve fiets- en wandelroute (fietsknooppuntenroute, tussen nr. 19 en 23).

Het gedicht en de andere sonnetten over de molens in de gemeente zijn verschenen in een speciale uitgave Leven van water en wind (september 2015). Dat is met liefde en zorg gedaan en bovendien zijn alle sonnetten voorzien van een aquarel van de betreffende molen(s), geschilderd door Jos Jeukendrup.

Leven van water en wind is verkrijgbaar bij onder meer Bezoekerscentrum Leudal Haelen en Molenstichting Leudal.