Nieuws


Bezoek provincie 11-4-2019

Net voor de provinciale staten verkiezingen bracht een delegatie van D66 een bezoek aan Windpark Neer. Men wilde alles weten over de turbines, wat ze opwekten en hoe het zat met de omwonenden. Dit is allemaal uitgelegd en ook is gesproken over de coöperatieve aanpak van nieuwe plannen voor windturbines in 4 gemeenten in midden Limburg. Dit proces begint met draagvlak ontwikkeling onder grondeigenaren en omwonenden. Het mond uit in betrokkenheid, mede eigenaarschap en projecten voor de omgeving.