Nieuws


Bijeenkomst Limburgse bestuurders over windenergie 23-1-2015

Op vrijdag 23 januari werd er een speciale bijeenkomst over windenergie gehouden voor Limburgse bestuurders. Deze Bestuurdersconferentie werd gestart bij Windpark Neer.
De provincie heeft zich in landelijk verband vastgelegd op totaal 95,5 MegaWatt (MW) wind in 2020. Dit betekent dat er nog bijna 30 turbines bij moeten komen in Limburg voor 2020! Om dit te bespreken waren zo’n 30 wethouders en ambtenaren uit geheel Limburg naar Neer gekomen. Zij werden ontvangen bij een van de windturbines waar gedeputeerde Kersten iedereen welkom heette. Vervolgens was het woord aan Har Geenen om uit te leggen hoe het windpark tot stand is gekomen, en wat zijn visie is op het realiseren van meer windparken in Limburg. Het komt er kort gezegd op neer dat het belangrijk is om de burger en vooral de omwonenden moet betrekken bij het proces om te komen tot een windpark.
En dat hen ook de mogelijkheid gegeven moet worden om mee te profiteren van een windpark. De vijfde turbine die dit jaar in Neer gebouwd gaat worden is hiervan een goed voorbeeld. Deze turbine wordt geheel eigendom van coöperatie Zuidenwind. Iedereen kan lid worden van deze coöperatie en daardoor ook mee-investeren vanaf 500 euro tegen een gemiddeld rendement van 4 a 5% per jaar.

Foto: B.Kersten