Nieuws


Molengedicht onthuld 6-6-2013

Omdat Leudal de molenrijkste gemeente van Limburg is en bovendien de duurzaamste gemeente van Limburg wil zijn, heeft ‘stadsdichter’ Frits Criens een gedicht gemaakt over de windmolens in windpark Neer.

Op 6 juni 2013 heeft bij Ria Joosten Catering de feestelijke onthulling hiervan plaatsgevonden. Het windmolenpark maakt onderdeel uit van een toeristisch-recreatieve fiets- en wandelroute.

Tijdens de onthulling ging wethouder Vogels in op de mogelijkheid om binnen de gemeente Leudal nog méér windmolens te bouwen. Die mogelijkheid wordt geboden in het nieuwe Provinciale Omgevingsplan Limburg (POL) waarin wordt uitgegaan van locaties die worden gedragen door de plaatselijke bewoners. 

Het gedicht dat op een sokkel staat, is geplaatst op de kruising van de weg Doorbrand met het afwateringskanaal.