Nieuws


Symposium druk bezocht 1-6-2012

"Op weg naar lokale duurzame energieopwekking en energielevering", in deze overtuiging werd op 1 juni 2012 een speciaal symposium georganiseerd ter gelegenheid van de opening van het windpark. Met dit symposium wilde Windpark Neer een aanjager zijn van toekomstige lokale initiatieven om samen aan de slag te gaan met duurzame energie.

Momenteel zijn er in de Limburgse samenleving signalen dat burgers en bedrijven gebruik willen maken van de mogelijkheden om zelf duurzame energie op te wekken of in te kopen. Zo zijn er in de gemeente Leudal al meer dan 400 mensen die gebruik gemaakt hebben van regelingen om zonnepanelen en warmtepompen aan te schaffen.

Daartegenover staat dat de laatste Limburgse gemeenten hun energiebedrijf hebben verkocht. We dreigen eveneens steeds afhankelijker te worden van het buitenland voor onze eigen energievoorziening. In ieder geval als het gaat om de grondstoffen die nodig zijn om energie mee op te wekken, zoals kolen, olie en gas. Ook zien we dat de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland maar niet echt van de grond komt.